Nasumično

Raspored

Ovaj raspored je samo procena zasnovana na poslednjem ažuriranju prethodne sedmice. Dakle, postoji mogućnost da će ovonedeljna epizoda izaći ranije, ili pak možda kasniti.Raspored „nasumičnog ažuriranja“ zasnovan je na anime serijalu koji je odložen više od 2 dana.